Kvalitet & miljö


Vår målsättning är att tillgodose våra kunders behov i varje enskilt projekt. Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten i övrigt är felfri. Kunden ska även kunna vara säker på att erhålla det mest miljövänliga alternativet från oss.

Vi på LEAB strävar efter att bli en av de kvalitetsledande undertaksentre-prenörerna i regionen. Vi ska kännetecknas av lyhördhet och effektivitet med kunden i centrum. Medlen för att uppnå detta är en fullt ut tillämpad satsning på kvalitet och kontinuerlig utbildning av personalen.

Målen för vår verksamhet är:
 

  • Noll fel i projektering och planering
  • Noll fel i produktionsprocessen
  • Noll fel vid överlämnandet
  • Aktivt kretsloppstänkande med ökad återvinningsgrad

Vi är förvissade om att vi genom denna syn på arbetet kommer att uppnå den övergripande målsättningen: Nöjda kunder. Detta kommer att innebära en ökad effektivitet som kommer våra kunder och våra anställda tillgodo.

 

 

Miljöpolicy

Vår ambition är att kunden skall erhålla det mest miljövänliga alternativet utifrån kundens krav på kvalité, funktion och pris.

 

Vår strävan är att hushålla med alla resurser och att undvika att använda och sprida för naturen skadliga ämnen samt att undvika onödiga ingrepp i naturen.  

 

 

LEAB, Sunnorpsgatan 19, 582 73 Linköping - Telefon:013-154747 - info@leab-undertak.se
     Åsögatan 170, 116 32 Stockholm - Telefon: 08-4629881 - info@leab-undertak.se

www.leab-undertak.se